Az Európai Parlamenthez fordulnak az egyetemisták jogaiért a hazai ifjúsági és hallgatói szervezetek

Budapest, 2023.05.16. - Közös erővel lép fel a fiatalok mobilitási lehetőségeiért a Nemzeti Ifjúsági Tanács a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ), a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségével (FEKOSZ). Az összefogás tagjai eljuttatták észrevételeiket az Európai Parlamenthez, és akciójukat folytatva, még a tavaszi szemeszterben fórumsorozatot indítanak a modellváltó egyetemeken annak érdekében, hogy a fiatalok közvetlenül kifejezhessék a véleményüket az Erasmus+ mobilitási lehetőségekkel kapcsolatban. Az együttműködés célja, hogy további hazai hallgatói és ifjúsági szervezetekkel együttműködve, a találkozókon elhangzottak alapján naprakész javaslatokat fogalmazzanak meg az Európai Parlament felé és ezzel segítsék a felsőoktatási csereprogramok elérhetőségének fenntartását.

Folytatja az Erasmus+ mobilitási programmal kapcsolatos aláírásgyűjtését a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Az ifjúsági és hallgatói szervezetek együttműködésük során egy felsőoktatási fórumsorozatot szerveznek. Az eseménysorozat célja, hogy kihangosítsák a 21 modellváltó egyetemen tanuló magyar és külföldi fiatalok véleményét az Erasmus+ programok korlátozása kapcsán és üzenhessenek a kérdésben illetékes döntéshozóknak, többek között az Európai Parlament tagjainak.

A hazai ifjúsági szervezetekből álló partnerség az Európai Parlament Petíciós Bizottságához fordult, amely most megvizsgálja a petíciójukat, és annak befogadása esetén arról döntenek a képviselők, milyen lépéseket javasolnak a petícióban felvetett problémák megoldására.

Az együttműködő szervezetek benyújtott petíciójukat a felsőoktatási fórumokat követően a fiatalok meglátásaival folyamatosan kiegészítik és javaslatokká alakítják a képviselők számára. A megmozdulás célja, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét az ügy fontosságára.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 2023. áprilisában aláírásgyűjtést (openpetition.eu/!krgkn) indított azért, hogy a modellváltó egyetemek hallgatói továbbra is részt vehessenek az Erasmus+ felsőoktatási mobilitási programjában. Ennek részeként több mint 2.000 érintett fejezte ki eddig véleményét, kérve az Európai Unió intézményeit, hogy oldják fel a korlátozásokat és állítsák vissza részvételi lehetőségüket a programban.

Az intézkedés nyomán 182 ezer hallgató, köztük 30 ezer külföldi esik el a nemzetközi tapasztalatszerzés lehetőségétől, és a jövőben esetlegesen akár további sok ezer külföldi fiatal veszítheti el az esélyt arra, hogy Magyarországon tanulhasson.

Az ügyben magyar és külföldi egyetemistákat megszólaltató videót itt tekintheti meg:

Sajtókapcsolat:

Ament-Tóth Fanni

Nemzeti Ifjúsági Tanács

fanni.toth@ifjusagitanacs.hu

+36 30 841-1710

A Nemzeti Ifjúsági Tanácsról:

Az idén 10 éves Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) demokratikus alapokon szerveződő, független, nyitott, európai uniós mintára létrejött ernyőszervezet, melynek feladata a hazai ifjúsági, illetve ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek érdekképviselete. Elsődleges célja az ifjúságpolitika formálása és alakítása, a közéletet érintő témák feldolgozása és kommunikálása, a fiatalok mentorálása, a közösségépítés, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként. A NIT európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat, illetve becsatornázza álláspontjukat a hazai és nemzetközi döntési folyamatokba. A szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt egyaránt. A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2012-ben jött létre, jelenleg több, mint 100 tagszervezetet számlál.

Bővebb információ: https://ifjusagitanacs.hu/rolunk/

Facebook: https://www.facebook.com/HungarianNYC

Instagram: https://www.instagram.com/ifjusagitanacs/

Youtube: https://www.youtube.com/@nemzetiifjusagitanacs2142

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáról:

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete. Tagjai az ország állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok. A HÖOK a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatási- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. A HÖOK felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért is, valamint elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését mind hazai, mind nemzetközi téren, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira. E területeken különösen a jogszabályok alkotását kezdeményezi. Ezen kívül véleményt nyilvánít a jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, szervezi és segíti a tagjai közötti információáramlást. Tagjait képviseli országos és nemzetközi fórumokon, továbbá együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselettel foglalkozó szervezetekkel.

Bővebb információ: https://hook.hu/cms/szervezetunk

Facebook: https://www.facebook.com/hallgatok

Instagram: https://www.instagram.com/egyeteminsta/

Youtube: https://www.youtube.com/@hook1281

A Doktoranduszok Országos Szövetségéről:

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) 1994 óta látja el a hazai doktori képzésben részvevők érdekképviseletét és érdekvédelmét, ugyanakkor a szervezet aktív tudományszervezési tevékenységet folytat. A tudományszervezési törekvések a tudományos osztályok rendszerének kialakításában találkoztak, ahol a DOSZ huszonkét osztályában a tagok közös tudományos és szakmai rendezvények, kutatások és kapcsolatteremtő események részesei lehetnek. A szervezet ezen kívül aktív pályázati tevékenységet is folytat, folyamatosan keresi újabb és újabb együttműködési lehetőségeit. Célunk, hogy a fiatal kutatók speciális igényeit felismerjük és megvalósulásukat ágazati partnerekkel közösen elősegítsük. A DOSZ nemzetközi stratégiájának fókuszában a magyarországi doktori iskolákban tanuló nemzetközi doktoranduszok támogatása, integrálása, a magyar fiatal kutatói közeg nemzetköziesítése, hidak és közösségek építése áll.

Bővebb információ: https://dosz.hu/bemutatkozas

Facebook: https://www.facebook.com/DOSZ.phd

Instagram: https://www.instagram.com/dosz.phd

Youtube: https://www.youtube.com/@doktoranduszokorszagosszov6001

A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségéről:

A szervezetünk 1989-ban azzal a céllal jött létre, hogy a tevékenységével a magyarországi felsőoktatási intézmények kollégiumainak hallgatói és munkatársai számára kíván érdekközösséget teremteni. A ​ FEKOSZ nem más, mint a magyarországi felsőoktatási kollégiumok demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetsége. Célja, hogy a magyar felsőoktatási kollégiumokat, olyan szintre emelje, amely méltó szerepet biztosít számunkra az értelmiségivé válás folyamatában. Együttműködik más – felsőoktatási és közoktatási-köznevelési érdekképviselettel foglalkozó – hazai és nemzetközi szervezetekkel. A FEKOSZ alapvető célja a hatályos felsőoktatási jogszabályok alapján működő magyarországi felsőoktatási kollégiumok érdekképviselete, érdekvédelme. Céljai elérése érdekében ifjúságvédelmi és ifjúsági érdekképviseleti közhasznú tevékenységet folytat.

Bővebb információ: http://www.fekosz.hu/site/index.php/fekosz/tortenet/

Facebook: https://www.facebook.com/fekosz

Instagram: https://www.instagram.com/felsooktatasi_kollegiumok_osz/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapj híreket a postafiókodba

A "Feliratkozás" gombra kattintással megerősítem, hogy elolvastam és elfogadtam a következőt: Adatvédelmi politikája.